Eğitimden sağlığa, sosyal ve kültürel alanda birçok yardım faaliyeti gerçekleştiriyoruz.

TÜMYAD Vakfı olarak, ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için birçok farklı faaliyet gerçekleştiriyoruz. Bu faaliyetlerin her birinin, toplumda fark yaratmak ve toplumumuzu geliştirmek için önemli olduğunu düşünüyoruz.

Eğitim Faaliyetleri

Eğitim alanındaki faaliyetlerimizi, Türkiye'de eğitim desteğine ihtiyaç duyan öğrencilerimiz için gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, meslek liseleri, kurslar ve benzeri eğitim kurumlarının yanı sıra, yüksekokul, meslek yüksekokulu, üniversite, master ve doktora eğitimi verme yetkisi bulunan eğitim kurumları da vakfın eğitim faaliyetleri kapsamında yer almaktadır.

Eğitim Faaliyetleri

Sağlık Faaliyetleri

Sağlık alanındaki faaliyetlerimizin amacı, Türkiye’de desteğe ihtiyaç duyan kişilerin sağlık hizmetine eşit seviyede ulaşmasını sağlamaktır. Sağlık hizmetine ulaşamayan tüm canlılara yönelik sağlık projeleri geliştiriyoruz. Vakıf olarak, ülkemizdeki insanların ve tüm canlıların sağlık hizmetlerine adaletli ve eşit seviyede ulaşmalarını önemsiyoruz. Bu amaçla sağlık hizmetleri konusunda çok yönlü faaliyetleri özenle yürütmekteyiz.

Sağlık Faaliyetleri

Sosyal Faaliyetler

Vakıf olarak gerçekleştirdiğimiz sosyal faaliyetler ile tüm yurttaki insanlarımıza yardım elimizi uzatıyoruz. Toplumun her kesiminden desteğe ihtiyaç duyan kişilere ulaşmaya gayret ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz toplumsal faaliyetler ile farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Bu amaçla, gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak ve destek sunmak amacıyla çeşitli alanlarda sosyal yardım faaliyetleri yürütmekteyiz.

Sosyal Faaliyetler

Kültürel Faaliyetler

Kültürel faaliyetler kapsamında, medeniyetimize ilişkin değerlerimizi ve sanatımızı tanıtan projeleri destekliyoruz. Kültürümüzün ve değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasına destek oluyoruz. Anadolu'nun zengin tarih ve kültür mirasının korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için projeler yürütüyoruz. Kültürel faaliyet kapsamındaki projelerimizi bu bilinçle geliştiriyoruz.

Kültürel Faaliyetler
Desteğe ihtiyaç duyan kişiler için birçok projeyi hayata geçiriyoruz.
Yardım Projeleri

Desteğe ihtiyaç duyan kişiler için birçok projeyi hayata geçiriyoruz.

TÜMYAD Vakfı olarak, toplumumuzda bir fark yaratmak ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için birçok farklı proje geliştiriyoruz.

Eğitim Projeleri

Öğrencilerin eğitim hayatlarına devam etmesini sağlıyoruz.

Sosyal Projeler

Sosyal yardım konusunda desteğe ihtiyaç duyan kişilere ulaşıyoruz.

Okul ve Yurtlarımız

Kaliteli eğitim ve güvenli barınma hizmeti sunacağız.

Dünyayı Seviyoruz

Yardıma muhtaç tüm canlılara yardım elimizi uzatıyoruz.