TÜMYAD Vakfı, tarihi medeniyetimize, kültürel değerlere ve sanata saygı duyan bir yardım kuruluşudur. Anadolu'nun zengin tarih ve kültür mirasının korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için projeler yürütür. Kültürel faaliyet kapsamındaki projelerini bu bilinçle geliştirir. Türk milletine ve mensubu olduğumuz medeniyet havzasına öncülük edecek kadro ve kurumları bu amaçla oluşturur.

Vakıf, tarihsel değeri olan yapıların restore edilmesi, turistik ve kültürel bölgelerin korunması, kültürümüze ait yapıların geliştirilmesine ilişkin projeleri destekler. Bu kapsamda ibadethane ve eğitim müesseselerinin yapımından restorasyonuna, her türlü yenileme ihtiyaçlarının karşılanması için ayni ve nakdi yardım desteğinde bulunur. Ayrıca, tarihi, kültürel, turistik bölge ve eserlerin korunması ve tanıtılmasına yönelik faaliyetleri de hayata geçirir.

kulturel-faaliyetler-02
 

TÜMYAD Vakfı, kültürel alanda faaliyet gösteren, gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki basılı ve dijital, süreli ve süresiz yayınları destekler. Ayrıca, kültürel ve sanatsal organizasyonlar, sempozyumlar, konferanslar ve yardım kampanyalarının düzenlenmesine destek verir.

TÜMYAD Vakfının kültürel faaliyetler kapsamında değer verdiği unsurlardan biri de sanat kavramıdır. Bu amaçla müzik, resim, heykel, hat ve tezhip gibi güzel sanatlar alanındaki çalışmalara destek olur. Kültürümüzü tanıtan yetenekli sanatçılara her türlü maddi ve ayni destekte bulunur. Ayrıca, bağış yapılan sanat eserleri ile sanat müzayedelerine katılım sağlayarak, elde edilen gelirlerin kültürel faaliyetler için kullanılmasını sağlar.

TÜMYAD Vakfı, kültürümüze ve medeniyetimize öncelik vererek, kültürel değerlerimizi ve sanatımızı tanıtan özenli projeleri daima destekler. Vakfın amacı, kültürümüzün ve değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasına en iyi şekilde destek olmaktır.