TÜMYAD Vakfı, Türkiye’deki insanların ve tüm canlıların sağlık hizmetlerine adaletli ve eşit seviyede ulaşmalarını önemser. Bu amaçla sağlık hizmetleri konusunda çok yönlü faaliyetleri özenle yürütür.

Vakıf, birçok sağlık merkezi, tesis ve hizmeti işleterek, desteğe ihtiyaç duyan insanların ve hayvanların sağlık ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermeyi amaçlar. Bunlar arasında tıp merkezleri, poliklinikler, hastaneler, geriatri merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, organ bankaları, evde bakım hizmet birimleri, yaşlı bakım evleri, engelli destek merkezleri ve diğer özel sağlık ve sosyal tesisler bulunur.

TÜMYAD Vakfı, sağlık alanında eğitim vermek üzere meslek liseleri, yüksek okullar, enstitüler ve üniversiteler kurar. Bu alandaki eğitim kurumları ile işbirliği yapar. Aynı zamanda, sağlık sektöründe faaliyet gösteren, gerek özel sektöre gerekse kamuya ait her türlü tesis ve işletmeye ayni ve nakdi yardım desteği sunar. Sağlık hizmeti sunan işletmeleri devralır, devreder, işletir ve ortak olur. Ayrıca vakfın, sağlık alanında faaliyet gösteren görüntüleme merkezi, laboratuar ve bu alandaki her türlü yardımcı kuruluşu devralma, devretme ve ortak olma yetkisi vardır. Kan bankası, organ bankası açar ve işletir. Sağlık alanında ücretsiz sağlık taramaları yapar.

saglik-faaliyetleri-02
 

TÜMYAD Vakfı tüm canlıları önemser. Hayvan sağlığı vakfın öncelikli konularındandır. Özellikle sokak hayvanları veya sahipsiz hayvanların sağlığı için çalışır. Bu amaçla, 24 saat hizmet veren, yeterli sayıda veteriner ve gerekli personelden oluşan, gerektiğinde ambulans hizmeti de sunan, tam teşekküllü bir hayvan hastanesinin hayata geçirilmesi, planlanan faaliyetler arasında yer almaktadır.

Ayrıca çevreyi ve doğal yaşamı desteklemek adına, doğal yaşam çiftlikleri ve tesisleri kurar. Bu tesisleri modern cihazlarla donatır. Bu amaçla kurulmuş olan ünite, klinik, çiftlik ve benzeri tesislere ayni veya nakdi her türlü desteği verir.