TÜMYAD Vakfı nedir?

TÜMYAD Vakfı, Türkiye'deki insanlara ihtiyaçları doğrultusunda yardım sağlayan ve kar amacı gütmeyen bir yardım kuruluşudur. Vakıf, sunduğu yardım projeleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşarak etkili bir yardım imkanı sunar. TÜMYAD, Türk milletinin yardımlaşma ruhunu yansıtarak insanların hayatlarına dokunmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş olan bir iyilik vakfıdır.

Vakıf kim tarafından, nerede ve ne zaman kurulmuştur?

TÜMYAD Vakfı, İstanbul'da 2022 yılında Tüm Yardımlaşma Derneği tarafından kurulmuştur. Vakıf, 2015 yılından beri ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım projeleri yürüten TÜMYAD Derneği'nin kardeş kuruluşudur.

Vakıf kimlerden oluşmaktadır?

TÜMYAD Vakfı, alanında deneyimli ve güvenilir kişilerden oluşan yönetim kurulu, mütevelli heyeti ve denetim kurulu üyeleri tarafından yönetilmektedir. Ayrıca, vakıf bünyesinde çalışanlar ve gönüllü olarak katılanlar, yardımlaşmanın önemini kavramış, vatanlarına ve insanlarına sevgi besleyen, tüm canlılara saygı duyan kişilerdir.

Vakıf neden ve ne amaçla kurulmuştur?

Vakıf olarak, her canlının yaşam hakkına saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. İnsan ve doğaya saygı çerçevesinde, tüm canlıların hak ettiği yaşam standardının önemsenmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye'de ihtiyaç sahibi insanlar ve diğer canlılara erişilebilir ve etkili yardım sağlamayı hedefliyoruz. En önemli amacımız, insanlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma duygusunu geliştirerek, Türkiye'nin güvenilir yardım kuruluşlarından biri olmaktır.

Vakıf yardım faaliyetlerini hangi alanlarda yürütmektedir?

Vakfımızın yardım faaliyetleri, eğitim, sağlık ve sosyal yardım alanlarında yürütülmektedir. Bunun yanı sıra, kültür ve sanat gibi çağdaş toplumun gelişimine katkı sağlayan konular da vakfımızın hizmet kapsamına girmektedir.

Vakıf yardım faaliyetlerini nasıl yürütmektedir?

Vakıf olarak gerçekleştirdiğimiz tüm yardım faaliyetlerinin nitelikli, etkili ve amaca uygun olmasına özen gösteriyoruz. Tüm yardım projelerimizi özenli ve planlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Yardım projelerimizi, alanında uzman ve profesyonel ekibimizle birlikte yürütüyoruz.

Vakıf hangi yardım projelerini gerçekleştirmektedir?

Vakıf olarak öncelikle, ülkemizdeki ihtiyaç sahipleri için sosyal yardım projeleri geliştiriyoruz. Ayrıca, eğitim hayatında desteğe ihtiyaç duyan gençler için projeler gerçekleştiriyoruz. Buna ek olarak, yardıma ihtiyaç duyan öğrencilere hitaben, yakın zamanda okul ve yurt desteği sunmayı planlıyoruz. Ayrıca doğayı ve hayvanları korumak için çevre odaklı projeleri hayata geçiriyoruz. Ayrıca, çevre odaklı projeler yürüterek doğayı ve hayvanları korumayı hedefliyoruz.

Vakıf kimlere hitap etmektedir?

Vakfımız, ülkemizde yardıma ihtiyaç duyan insanlar ve diğer canlılar için yardım faaliyetleri gerçekleştiriyor. Ayrıca, bu faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmemiz için bize destek olan saygıdeğer destekçilerimize ve yardımsever kişilere de hitap ediyoruz.

Vakfın faaliyet alanı neresidir?

Vakıf olarak, Türkiye'nin tüm illerine yardım hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Nerede destek ihtiyacı varsa, oradaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya gayret ediyoruz. Faaliyet alanımız, tüm insanlarımız ve tüm yurdumuzdur.

Yardımlarınızı kimler için sunuyorsunuz?

Vakıf olarak Türkiye'de yardıma ihtiyaç duyan insanlara ve diğer canlılara yardım etmek için çalışıyoruz. Tarafsızlık ilkesine uyarak, vatanını seven ve ihtiyaç içinde olan her birey için yardım sağlıyoruz. Yardım faaliyetlerimiz çocuklar, öğrenciler, gençler ve yaşlılar gibi desteğe ihtiyaç duyan herkesi kapsıyor.

Hangi alanlarda yardımlar sağlıyorsunuz?

Vakfımız, temel olarak sosyal, eğitim ve sağlık alanlarında yardım hizmeti sunmaktadır. Sosyal yardım projelerimiz arasında gıda, giyim ve barınma yardımları yer almaktadır. Eğitim projelerimizde ise burs, yurt ve okul yardımları sunmaktayız. Ayrıca, sağlık projelerimiz kapsamında tıbbi malzeme ve sağlık hizmeti yardımları da sunuyoruz.

Vakfın yardım faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi alabilir miyim?

Vakfımızın yardım faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Sosyal, sağlık, eğitim ve kültürel alanlardaki çalışmalarımız hakkında bilgi edinmenize olanak sağlayacaktır.

Vakfın projeleri hakkında ayrıntılı bilgi alabilir miyim? 

Vakfımızın geliştirdiği projeler hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Sosyal yardım, eğitim, okul ve yurt projeleri ile çevreyi ve doğayı koruma amacıyla hayata geçirdiğimiz projelerimiz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yardım faaliyetlerinizi kimler yönetiyor ve denetliyor?

Vakfımız, gerçekleştirdiği her yardım faaliyetinin kapsamına ve konusuna göre farklı proje yöneticileri tarafından yönetilmektedir. Bu yöneticiler, yetkin ve eğitimli kişilerden oluşmaktadır. Yardım faaliyetlerinin denetimi ise, vakfın denetim kurulu tarafından belirlenen alanında uzman bir denetim ekibi tarafından sağlanmaktadır.

Vakıf gelirleri kimlerden ve nasıl elde ediliyor?

Vakfın gelirleri, yardımsever insanların ve değerli destekçilerin bağış yolu ile yaptıkları yardımlardan elde edilmektedir.

Yardım faaliyetlerinizi finanse etmek için nereden kaynak sağlıyorsunuz?

TÜMYAD, sadece gönüllülerin bağışları ile finanse edilen, siyasi parti ve resmi kurumlardan destek almayan bir vakıftır. Yardım faaliyetlerimizi sürdürmek için ihtiyaç duyduğumuz kaynak, vatansever ve kıymetli destekçilerimiz tarafından sağlanmaktadır.

Vakfın bağış türleri hakkında ayrıntılı bilgi alabilir miyim?

Vakıf olarak, farklı ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için kıymetli destekçilerimize geniş bir bağış seçeneği sunuyoruz. Sosyal alandan sağlığa, eğitimden kültüre, çeşitli konularda bağış türleri mevcut. Bağış seçenekleri, genel bir yardım bağışı ile başlayıp, ihtiyaca göre özelleştirilmiş farklı yöntemler barındırıyor. Ayrıca, insanlar kadar yardıma muhtaç hayvanlara da yönelik bağış seçeneklerimiz bulunuyor.

Bağışlarımız hangi amaçlar için kullanılacak?

Kıymetli bağışlarınız, ihtiyaç sahibi insanlara ve diğer yardıma muhtaç canlılara ulaşmamızı ve ihtiyaçlarını karşılamamızı sağlayacak yardım faaliyetlerimizde kullanılmaktadır. Bağışlarınız ayrıca, sağlık, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda hayata geçirmeyi planladığımız yardım projelerimizi gerçekleştirmek için bize güç verecektir.

Vakfın yardım faaliyetlerine nasıl destek olabilirim?

Vakfımızın yardım faaliyetlerine katkıda bulunmak isterseniz, her miktar bağış ihtiyaç sahiplerine ulaşmamız için önemlidir. Ayrıca, yardım faaliyetlerimize katılmak için vakıf gönüllüsü olabilirsiniz. Etkinlik ve duyurularımızı paylaşmak için sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizden mutluluk duyarız.

Sizlere nasıl bağış yapabilirim?

Vakıf olarak gerçekleştirdiğimiz yardım faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmek için desteklerinize ihtiyacımız var. Bağış sayfamızı ziyaret ederek, nasıl bağış yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Kıymetli bağışlarınızın, ihtiyaç sahipleri adına ne kadar önemli olduğunu bilmenizi isteriz.

Vakıf hakkında daha fazla bilgi almak ve yardım faaliyetlerinize destek olmak için size nasıl ulaşabilirim?

Vakıf olarak gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde daima kıymetli desteğinize ihtiyaç duyuyoruz. Yardım faaliyetlerimize destek olmak adına bize nasıl ulaşabileceğiniz hakkında bilgi edinmek için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.