Eğitim alanında sunulan faaliyetler TÜMYAD Vakfı'nın en önemli konseptlerinden biridir. Bu etkinliğin amacı, eğitim alanında desteğe ihtiyaç duyan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu amaçla vakıf, Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve uluslararası mevzuatın izin verdiği ölçüde her düzeyde her türlü yaygın ve örgün eğitim kurumları açma ve işletme yetkisine sahiptir. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, meslek lisesi, kurs ve benzeri eğitim kurumlarının yanı sıra; Yükseköğrenim, meslek yüksekokulu, üniversite, yüksek lisans ve doktora eğitimi vererek bu kapsamda faaliyetler yürütebilir.

egitim-faaliyetleri-02
 

TÜMYAD Vakfı, her yaş grubundan insanın eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. Bu amaçla laboratuvarlar, kütüphaneler, çalışma ve toplantı odaları, spor kompleksleri, kamplar, yurtlar, yaşam merkezleri ve araştırma geliştirme merkezleri gibi destekleyici eğitim kurumlarını açma ve işletme yetkisine sahiptir. TÜMYAD Vakfı, bünyesinde bulunan eğitim kurumları ve sağlık kuruluşlarında çalışanların eğitimine önem vermektedir. Çalışanlarının bilgi ve deneyimlerini artırmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında eğitim faaliyetlerine katılımlarını destekler ve teşvik eder. Yurt dışından gelen öğrenci ve akademisyenlere de onları vakıf kurumlarında yetiştirme ve istihdam etme imkanı sunmaktadır. Ayrıca Vakfın amaçlarına uygun süreli ve süresiz yayınları destekler ve sponsorluk yapar.