TÜMYAD Vakfı, kar amacı gütmeyen bir yardım kuruluşu olarak, gerçekleştirdiği toplumsal faaliyetleri ile farkındalık yaratmayı hedefler. Bu amaçla, gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak ve destek sunmak amacıyla çeşitli alanlarda sosyal faaliyetler yürütür.

Vakfın sosyal faaliyet alanındaki öncelikli hedefleri arasında, sağlıklı gıdaya ulaşmakta zorluk çeken insanlar için gıda bankaları ve aş evleri kurmak yer alır. Ayrıca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile iş birliği içerisinde yapılacak olan protokol kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan sosyal faaliyetler de bulunmaktadır. Desteğe ihtiyaç duyan çocuklar ve yetimler için yetimhaneler, öksüz ve gariplerin geçici veya uzun süreli olarak barınabileceği barınaklar ve misafir evlerinin açılması bu faaliyet kapsamı dahilindedir.

sosyal-faaliyetler-02
 

TÜMYAD Vakfı, fakir ve muhtaç durumda olan yaşlı, hasta, engelli, sahipsiz ve sağlık hizmetinden mahrum olan tüm kişilerin sağlık hizmetinden yararlanabilmeleri için her türlü imkânı sağlar. Bu amaçla, gerek vakfa ait tesislerde ücretsiz, gerekse kamu veya özel sektöre ait sağlık tesislerinde kısmi ücretli veya ücretsiz olarak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetinden adil olarak yararlanabilmeleri için her türlü imkanı sunar.

Ayrıca vakıf, her seviyedeki yerli ve yabancı öğrenciler için eğitim bursu vererek gençlere eğitim desteği sunmaktadır. Burs ve eğitim yardımlarının usul ve esasları mütevelli heyet tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenmiştir. Mütevelli heyet tarafından düzenlenen yönetmelikle, burs ve eğitim yardımlarının usul ve esasları belirlenmiştir.

TÜMYAD Vakfı, toplumun her kesiminden desteğe ihtiyaç duyan herkese, toplum hayatı içerisinde desteğe ihtiyaç duyan tüm insanlara ayni ve nakdi yardımda bulunur. Vakıf, gerçekleştirdiği ve ileride gerçekleştireceği sosyal faaliyetler ile tüm yurttaki insanlara yardım elini uzatır. Zor durumda olanlara, muhtaçlara ve eğitim desteği gereken gençlere en iyi şekilde destek olmayı amaçlar.